HomeOver onsDienstverleningJapanKijk mee
de Cultuurpraktijk
Werkwijze

Kennismaking

Bent u geïnteresseerd in mijn dienstverlening, dan kom ik graag langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek hoor ik graag wat uw ‘maatschappelijke’ uitdagingen zijn. En bij welke uitdaging u mijn hulp kunt gebruiken. Ik vertel u dan direct wat ik voor u kan betekenen.

Plan van aanpak

Op basis van de door u gegeven informatie schrijf ik een beknopt plan van aanpak, waarin de besproken punten (de uitdaging, de uitgangspunten, de doelstellingen) aan bod komen. Uiteraard inclusief een gespecificeerd kostenoverzicht. Kunt u zich in de grote lijnen van deze offerte vinden, dan ga ik graag met u in zee.

Offerte

Na uw akkoord op de offerte, en een uitgebreidere kennismaking met uw organisatie, ontvangt u een gedetailleerd plan van aanpak. De in dit plan van aanpak benoemde aandachtspunten en resultaten worden door u geaccordeerd. Indien nodig, worden deze tussentijds – uiteraard met uw inspraak – bijgesteld. Mijn opdracht is volbracht wanneer deze resultaten (minstens) zijn behaald.

Evaluatie

Enkele weken na afloop van de opdracht kom ik bij u langs voor een evaluatiegesprek. Is mijn dienstverlening naar wens geweest, zijn de behaalde resultaten nog steeds van kracht of zijn er punten van verbetering, heeft u nog behoefte aan ondersteuning? Uiteraard ben ik de periode tussen einde opdracht en dit evaluatiegesprek ook altijd voor u bereikbaar.Werkwijze
HomeOver onsDienstverleningJapanKijk mee