HomeOver onsDienstverleningJapanKijk mee
de Cultuurpraktijk
Onze naam

 

cul·tuur de; v -turen, mv ook -tures het geheel van gemeenschappelijke verworvenheden en waarden, kennis en inzicht op het vlak van het geestelijk en zedelijk leven; de wetenschap, de kunsten, de mens- en wereldbeschouwing; beschaving: eetcultuur, wooncultuur

prak·tijk de; v(m) daadwerkelijke, feitelijke toepassing van voorschriften, regels of theorieën: iets in ~ brengen toepassen


Met andere woorden, ervoor zorgen dat iedereen in de praktijk kan deelnemen aan onze cultuur, aan onze maatschappij.Onze naam
Projecten
Contact
HomeOver onsDienstverleningJapanKijk mee